Voorwoord

Betalen voor een liter water als je een paar druppels gebruikt? Betalen voor een minuut bellen als je na 10 seconden hebt opgehangen? Dat zou niemand accepteren. Waarom betaalt de Nederlandse consument dan nog steeds voor een uur parkeren als hij na 10 minuten weer terug is? Oneerlijke, hoge en niet transparante parkeertarieven. Het is nog steeds één van de grootste ergernissen van de consument die een gezellig dagje gaat winkelen. En dan te bedenken dat de parkeergarage vaak het eerste en laatste is dat die consument ziet bij een winkelbezoek. Het is het visitekaartje van het winkelcentrum. Naast de prijs van parkeren zijn ook de bereikbaarheid, veiligheid en aanwezige voorzieningen relevant.

Makkelijk, betaalbaar en veilig parkeren is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van winkelcentra. Daarom publiceert Detailhandel Nederland al sinds 2006 ieder jaar de Nationale Parkeertest. Het goede gevoel dat een consument overhoudt aan een dagje winkelen mag niet teniet worden gedaan door de kater die hij oploopt bij het afrekenen van zijn parkeerkaartje. Als gemeenten ieder jaar de tarieven blijven verhogen blijven consumenten op een dag weg. Aantrekkelijke, drukke en levendige binnensteden en buurtcentra zijn van groot maatschappelijk belang. Wegblijvende bezoekers en lege parkeergarages zorgen ervoor dat de leefbaarheid in binnensteden in het gedrang komt.

Voor veel bezoekers is de prijs de belangrijkste factor bij de keuze voor een parkeerplek. In de Nationale Parkeertest worden de parkeertarieven van 2014 vergeleken met die van vorige jaren. Welke parkeergarages zijn duurder geworden en welke goedkoper? In 2014 stegen de tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage met gemiddeld 5%. Ook de verkapte prijsstijgingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo waren er parkeergarages die het tarief gelijk hielden, maar de tijdseenheid verkleinden. Zo betaal je hetzelfde bedrag, maar krijg je minder parkeertijd. Onacceptabel in een tijd waarin parkeergarages leger en leger worden.

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke en transparante parkeertarieven. Het moet mogelijk zijn om per minuut af te rekenen, zodat de consument alleen betaalt waar hij of zij gebruik van heeft gemaakt. Per minuut betalen is het eerlijkst voor de consument en stelt hem in staat tarieven te vergelijken.

Detailhandel Nederland zet zich met de Nationale Parkeertest in om parkeren bij winkelcentra te optimaliseren.

Harry Bruijniks
Voorzitter stuurgroep Vestigingszaken Detailhandel Nederland

Betalen

Winkelen is nog steeds één van de favoriete tijdsbestedingen van consumenten. Als consumenten gaan winkelen, maken zij meestal gebruik van parkeergarages. Het gevoel dat de consument overhoudt na een dag winkelen wordt flink beïnvloed door de rekening van de parkeergarage. Dit kan zorgen voor een behoorlijke kater achteraf. Het gemiddelde tarief voor een uur parkeren van de 80 onderzochte parkeergarages is €2,73. Het duurste uur parkeren kost €5,71, in de Dam/Bijenkorfgarage en de Kolkgarage in Amsterdam. Parkeren in Hoofddorp is goedkoper. Voor het tarief van €0,80 kunnen consumenten een uur lang parkeren in de Viermerengarage.

De maximumprijs voor parkeren is bereikt

Het resultaat van vele jaren van prijsstijgingen (sinds 2010 met 26%), is dat steeds meer parkeerfaciliteiten leegstaan. Zowel gemeenten als commerciële parkeerexploitanten hebben de afgelopen jaren in grote mate verdiend aan parkeren. Maar parkeren dient ook een maatschappelijk belang. Om de consument te kunnen blijven verwelkomen in winkelgebieden is het nodig dat winkelgebieden aantrekkelijk zijn voor consumenten. Realistische en eerlijke parkeertarieven zijn hiervoor onmisbaar. Parkeerbedrijven moeten beter nadenken over hun bedrijfsvoering. Een belangrijke maatregel om meer bezoekers te trekken naar winkelgebieden is het verlagen van de tarieven. Bij het verder verhogen van de tarieven neemt het aantal bezoekers van parkeergarages af. Het verhogen van de parkeertarieven is door gemeenten vaak gebruikt als een verkapte belastingverhoging. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening, waardoor de winkelier minder klanten in zijn winkel ontvangt.

In vergelijking tot 2013 zijn de prijzen voor een uur parkeren in 2014 in parkeergarages gemiddeld met 5% gestegen. Vorig jaar stegen de tarieven voor parkeren met 9%. Een exorbitante stijging van de tarieven is doorgevoerd in Den Haag bij de Markthofgarage (50%) en de Pleingarage (44%). Bij 64% van de vergeleken parkeergarages zijn de tarieven gelijk gebleven.

Er lijkt een trend te ontstaan om het parkeertarief stiekem omhoog te brengen. De tijdseenheden worden kleiner, maar het bedrag blijft gelijk. Zo rekende de Markenhovengarage in Amsterdam bijvoorbeeld vorig jaar €0,50 voor 8 minuten parkeren. Dit jaar krijgt de consument voor €0,50 nog maar 7 minuten parkeertijd. In een enkele garage werd de prijs verlaagd.

Betalen per minuut

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke en transparante parkeertarieven. Het moet mogelijk zijn om per minuut af te rekenen, zodat de consument alleen betaalt waar hij of zij gebruik van heeft gemaakt.

Wat de consument daadwerkelijk moet afrekenen voor een uur parkeren is veel meer dan het gemiddelde tarief. Parkeergarages berekenen hun tarieven namelijk vaak in grote tijdseenheden. De consument betaalt gemiddeld 11% te veel aan parkeerkosten omdat er nog geen parkeren per minuut ingevoerd is. Dit is het verschil tussen de gemiddelde berekende kosten voor een uur parkeren en de feitelijke kosten voor een uur parkeren bij de onderzochte parkeergarages.

Er bestaan grotetijdseenheden tussen de 40 en 59 minuten. Bij 15% van de parkeergarages is nog steeds sprake van een onredelijke, verwarrende tijdseenheid. Dit is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.De berekening van tarieven moet op een eerlijke manier gebeuren, door kortere tijdseenheden te gebruiken. Daarbij is belangrijk dat bij de invoering van kleinere tijdseenheden géén verhoging van de parkeertarieven wordt doorgevoerd. Als voorbeeld de parkeergarage aan de Amsterdamsestraat in Zoetermeer. Hier wordt een tarief van €1,50 gerekend voor 54 minuten parkeren. De consument moet voor een uur parkeren maar liefst €3,- betalen. Hetzelfde geldt voor de garage aan de Kruisstraat in Utrecht en die aan de Lijnbaan in Rotterdam, waar een uur parkeren op deze manier meer dan €4,- kost.

Detailhandel Nederland pleit ervoor dat de Wetsvoorstellen die betalen per minuut voor parkeren mogelijk maken in werking treden vóór 2016. Gemeenten en commerciële exploitanten hebben na besluitvorming dan een jaar de tijd om de technische aanpassingen door te voeren.

Betaalmiddelen

Pin is de makkelijkste, veiligste en goedkoopste manier van betalen. In veel van de geteste parkeergarages is het mogelijk om met de pinpas te betalen. Uit de Nationale Parkeertest 2013 bleek dat in 12 van de onderzochte parkeergarages nog niet met pin kon worden betaald. In 2014 zien we dat in dezelfde parkeergarages nog steeds niet met pin kan worden betaald..Volgens Detailhandel Nederland zou het in iedere parkeergarage mogelijk moeten zijn om met de pinpas te betalen. Niet alleen omdat het makkelijker is, maar de afwezigheid van contant geld vergroot bovendien de veiligheid van garages.

Tarieven
Bedrag 2014 Tijdseenheid 2014 Prijs 2014 omgerekend per 60 minuten Feitelijk betalen een uur parkeren 2013 2012 2011 2010
Almere Krakelinggarage € 0,50 15 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,88 € 1,76 € 1,58 Max dagtarief € 9,50
Hospitaalgarage € 0,50 15 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,88 € 1,76 € 1,58 Max dagtarief € 9,50
Alphen aan de Rijn Castellum € 0,44 15 minuten € 1,76 € 1,76 € 1,76
Amersfoort Soeverein € 1,10 30 minuten € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,10 € 2,10 € 2,00
Koestraat € 1,50 48 minuten € 1,88 € 3,00 € 1,91 € 1,88 € 1,88 € 2,00
Amsterdam The Bank € 5,00 uur € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,80 € 4,80 Indien geregistreerd bij Parkline, Parkmobile of Stadspasparkeren.nl kunt u betalen per minuut.
Stadhuis Muziektheater € 0,50 7 minuten € 4,29 € 4,50 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00
Waterlooplein € 5,00 uur € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 Max per dag € 30,00
Markenhoven € 0,50 7 minuten € 4,29 € 4,50 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 4,00
Oosterdok centrum € 1,50 20 minuten € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00
Centre € 5,00 uur € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,21
Dam/Bijenkorf € 2,00 21 minuten € 5,71 € 6,00 € 5,71 € 4,80 € 4,44 € 4,21
De Kolk € 2,00 21 minuten € 5,71 € 6,00 € 5,71 € 4,90 € 4,62 € 4,67
Apeldoorn Oranjerie € 1,00 22 minuten € 2,73 € 3,00 € 2,73 € 2,14 / € 2,50 € 2,14 / € 2,50 € 4,21 Maximum tarief € 16,00 per dag
Marktplein € 0,50 12 / 15 minuten € 2 / € 2,50 € 2,50 € 2,50 / € 2,00 € 2,00 / € 2,31 €1,88 / € 2,31 € 1,76 Piektarief (maandag en zaterdag) 7-19 en donderdag 19-21 € 0,50 per 12 minuten. Basisuurtarief (07-21 uur) € 0,50 per 15 minuten
Arnhem Langstraat € 0,40 10 minuten € 2,40 € 2,40 € 2,34 € 2,16 € 2,16 € 2,00 Maximaal € 15,00
Musis € 0,40 10 minuten € 2,40 € 2,40 € 2,34 € 2,16 € 2,16 € 2,10 Maximaal € 15,00
Assen Torenlaan € 0,50 15 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,88 € 1,67 € 1,36 Max per dag € 12,00
Triade € 0,50 15 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,88 € 1,67 € 1,36 Max per dag € 12,00
Breda De Barones € 0,60 15 minuten € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,00 € 1,60 € 1,40
Chasséparking € 0,50 15 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,40 € 2,00 € 1,60 € 1,40
Delft Marktgarage € 0,20 2 minuten € 2,40 € 2,40 € 2,20
Den Bosch St. Josephstraat € 2,20 uur € 2,20 € 2,20 € 2,40 € 2,20 € 2,00 € 2,00 Maximum van € 20,00
Wolvenhoek € 2,20 uur € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,00 € 2,00 Maximum van € 20,00
Den Haag Plein € 1,00 16 minuten € 3,75 € 4,00 € 2,60 € 2,60 € 2,60 € 2,60
Bijenkorf € 1,00 19 minuten € 3,16 € 4,00 € 3,16 € 2,50 € 2,50 € 2,50
Markthof € 3,00 uur € 3,00 € 3,00 € 2,00 € 2,50 € 2,50 € 2,00
City Parking € 1,00 15 minuten € 4,00 € 4,00 € 3,75 € 2,50 € 2,50 € 2,50
Grote Markt € 1,00 15 minuten € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00
Muzenplein € 1,00 15 minuten € 4,00 € 4,00 € 3,75 € 3,00 € 3,00 € 2,50
Spui/Centrum € 3,00 uur € 3,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,22
Stadhuis/Centrum € 2,20 uur € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 Max per dag € 22,00
Turfmarkt € 2,50 uur € 2,50 € 2,50 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20
Noordeinde € 1,00 15 minuten € 4,00 € 4,00 € 3,27 € 3,00 € 3,00 € 3,00
Dordrecht Veemarkt € 1,60 uur € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,50 € 1,00 € 1,00
Visstraat € 1,20 45 minuten € 1,60 € 2,40 € 2,00 € 1,50 € 1,50 € 1,00
Eindhoven Heuvel Galerie € 0,50 12 minuten € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,22 € 2,00 € 2,00 Maximaal dagtarief € 14,00
Kennedyplein € 0,50 12 minuten € 2,50 € 2,50 € 2,22 € 2,00 € 2,00 € 2,00 Maximaal dagtarief € 14,00
Enschede Van Heek € 2,40 uur € 2,40 € 2,40 € 2,20 € 2,20 € 2,10 € 1,90 Minimaal tarief van € 2,40 na het eerste uur eenheden van € 0,20. Verder niet aangegeven wanneer er € 0,20 bovenop komt.
Irene € 2,40 uur € 2,40 € 2,40 € 2,20 € 2,20 € 2,10 € 1,90 Minimaal tarief van € 2,40 na het eerste uur eenheden van € 0,20. Verder niet aangegeven wanneer er € 0,20 bovenop komt.
Gorinchem Kweeklust € 1,00 50 minuten € 1,20 € 2,00 € 1,20
Gouda Nieuwe markt € 1,00 28 minuten € 2,14 € 3,00 € 1,73
Groningen Centrumgarage € 0,40 10 minuten € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,16 € 2,04 Max per dag € 22,00
Westerhaven € 1,00 22 minuten € 2,73 € 3,00 - - - - Max per dag € 23,00
Haarlem Kamp € 1,60 41 minuten € 2,34 € 3,20 € 2,18 € 2,07 € 2,00 € 2,00
Houtplein € 1,60 41 minuten € 2,34 € 3,20 € 2,18 € 2,07 € 2,00 € 2,00
Raaks € 1,60 41 minuten € 2,34 € 3,20 € 2,18 € 2,07 € 2,00 € 2,00
Hoofddorp Vier meren € 0,40 30 minuten € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,60 € 0,60 € 0,60 0 - 30 min. € 0,40, 31 - 60 min. € 0,80, 61 - 90 min. € 1,20, 91-120 min. € 2,50. Elk volgend uur € 2,50
Centrumgarage € 0,50 27 minuten € 1,11 € 1,50 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,00 Max per dag 10 euro
Leeuwarden Zaailand € 0,10 3 minuten € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 Max € 8,00 per dag
Klanderij € 0,10 3,5 - 10 minuten € 1,71 € 1,80 € 1,50 € 1,50 € 1,20 € 1,20 1e uur € 0,10 per 3,5 minuten, 2e uur € 0,10 per 4 minuten, 3e uur € 0,10 per 5 minuten, 4e uur € 0,10 per 10 minuten. Max €5,50 per dag
Hoeksterend € 0,10 3,5 - 10 minuten € 1,71 € 1,80 € 1,50 € 1,50 € 1,20 € 1,20 1e uur € 0,10 per 3,5 minuten, 2e uur € 0,10 per 4 minuten, 3e uur € 0,10 per 5 minuten, 4e uur € 0,10 per 10 minuten. Max €5,50 per dag
Maastricht Plein 1992 € 1,00 28 minuten € 2,14 € 3,00 € 2,30 € 2,20 € 2,20 € 2,05 Dagkaart is €12
Vrijthof € 1,00 17 minuten € 3,53 € 4,00 € 2,30 € 2,20 € 2,20 € 2,05
Middelburg Kousteenseweg € 0,40 / € 0,30 15 minuten € 1,30 € 1,30 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,00 Het eerste kwartier kost € 0,40. Elk volgende kwartier kost € 0,30.
Geere € 0,40 / € 0,30 15 minuten € 1,30 € 1,30 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,00 Het eerste kwartier kost € 0,40. Elk volgende kwartier kost € 0,30.
Nijmegen Kelfkenbos € 2,45 "real time" € 2,45 € 2,45 € 2,45 € 2,35 € 2,15 / € 2,35 € 2,10 De prijs is € 0,05 lager dan het bedrag dat op de website staat. Men betaalt "real time", afgerond op € 0,10.
Marienburg € 2,45 uur € 2,45 € 2,45 € 2,45 € 2,35 € 2,15 / € 2,35 € 2,10 De prijs is € 0,05 lager dan het bedrag dat op de website staat. Men betaalt "real time", onbekend per hoeveel minuten precies
Rotterdam Groothandelsgebouw € 2,50 uur € 2,50 € 2,50 2,50 / 2,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 Het betreft hier de P1 van de parkeergarage. Er zijn geen invalideparkeerplekken in dit deel van de garage, die zijn er wel op het binnenterrein.
Schouwburgplein € 2,00 / €1,00 44/22 min € 2,73 € 3,00 2,66 / 2,73 € 2,61 € 2,50 € 2,31 Na eerste 44 minuten betalen per 22 minuten
Weena € 1,00 17 minuten € 3,53 € 4,00 € 3,53 € 3,00 € 2,78 € 2,78
Plaza € 1,00 20 minuten € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00
Lijnbaan € 2,50 50 minuten € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,78
Westblaak € 2,00 40 minuten € 3,00 € 4,00 € 2,86 € 2,67 € 2,67 € 2,40
Bijenkorf € 1,00 16 minuten € 3,75 € 4,00 € 3,75 € 3,00 € 3,00 € 2,78
WTC & V&D € 3,00 uur € 3,00 € 3,00 € 2,90 € 2,80 € 2,78 € 2,60
Beursplein € 1,00 16 minuten € 3,75 € 4,00 € 3,75 € 3,00 € 3,00 € 2,78
Tilburg Koningsplein € 1,70 uur € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,50 € 1,50 € 1,40 Minumumbedrag is € 0,50. Tijdseenheid is niet duidelijk.
Louis bouwmeesterplein € 1,70 uur € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,60 € 1,60 € 1,60 Minumumbedrag is € 0,50. Tijdseenheid is niet duidelijk.
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark € 1,00 / € 0,50 10 minuten € 3,50 € 3,50 € 4,00 € 3,00 € 2,60 € 2,60 Eerste 10 min € 1,00. Daarna € 0,50 per 10 min. Betreft parkeergarage Moreelsepark in Hoog Catharijne
Kruisstraat € 2,00 46 minuten € 2,61 € 4,00 € 2,40 € 2,14 € 2,14 € 2,14
Paardenveld € 2,60 65 minuten € 2,40 € 2,60 € 2,23 € 2,50 € 2,50 € 2,20 Eerste 65 min € 2,60, t/m 125 minuten € 5,20, t/m 180 minuten € 7,80. Na 180 minuten € 2,60 per uur
Galgenwaard € 1,00 20 minuten € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,31 € 2,31 € 2,22
Grifthoek € 2,00 uur € 2,00 € 2,00 € 1,60 € 1,55 € 1,50 € 1,50
La Vie € 1,00 14 minuten € 4,29 € 5,00 € 4,29 € 2,78 / € 3,13 € 2,78 / € 3,53 € 2,63
Springweg € 1,00 / € 0,60 10 minuten € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 3,60 € 3,20 € 3,20 Eerste 10 min € 1,00. Daarna € 0,60 per 10 min.
Zaanstad Rozenhof € 1,00 26 minuten € 2,31 € 3,00 € 2,30 € 1,91 € 1,91 € 1,91
Hermitage € 1,00 26 minuten € 2,31 € 3,00 € 2,30 € 1,91 € 1,91
Zoetermeer Amsterdamsestraat € 1,50 54 minuten € 1,67 € 3,00 € 1,67 € 1,67 € 1,61 € 1,61 Eerste drie uur gratis parkeren
Luxemburglaan € 1,50 54 minuten € 1,67 € 3,00 € 1,67 € 1,67 € 1,61 € 1,61 Eerste drie uur gratis parkeren
Betaalmiddelen
munt brief pin chip credit card mobiele telefoon Betaalautomaten buiten gebruik?
Almere Krakelinggarage x x - x x -
Hospitaalgarage x x - x x -
Aphen aan de Rijn Castellum x x x x x -
Amersfoort Soeverein x x x x x -
Koestraat x x x x x -
Amsterdam The Bank x x x x x -
Stadhuis Muziektheater x x x x x -
Waterlooplein - - x x x -
Markenhoven x x x x x -
Oosterdok centrum x x x x x -
Centre x x x x x -
Dam/Bijenkorf x x x x x x
De Kolk x x x x x x
Apeldoorn Oranjerie - - x x x x
Marktplein x x x x x -
Arnhem Langstraat - - x - x -
Musis - - x - x -
Assen Torenlaan x x x x x -
Triade x x x x x -
Breda De Barones x x x x - -
Chasséparking x x - x - -
Delft Marktgarage x x x x x -
Den Bosch St.Josephstraat x x x x x -
Wolvenhoek x x x x x -
Den Haag Plein x x x x x -
Bijenkorf x x x x x x
Markthof x x x x - -
City Parking x x x x x x
Grote Markt x x x x x x
Muzenplein x x x x x x
Spui/Centrum x x x x x -
Stadhuis/Centrum x x x x x -
Turfmarkt x - - x - - Geen creditcard en briefgeld
Noordeinde x x x x - - Automaat pakt de nieuwe € 5,00 nog niet. Pin wordt op korte termijn mogelijk.
Dordrecht Veemarkt x x x x - -
Visstraat x x x x x -
Eindhoven Heuvel Galerie x x x x x -
Kennedyplein x x - - - -
Enschede Van Heek x x - x - -
Irene x - - x - -
Gorinchem Kweeklust x x - x - -
Gouda Nieuwe Markt x x x x x -
Groningen Centrum x x x x x -
Westerhaven x x x x x x
Haarlem Kamp x x x x x -
Houtplein x x x x x -
Raaks x x x x x -
Hoofddorp Vier meren x x x x - -
Centrumgarage x x x x x -
Leeuwarden Zaailand x x x - x -
Klanderij x x x - x -
Hoeksterend x x x - x -
Maastricht Plein 1992 x x x x x x
Jarijthof x x x x x x
Middelburg kousteenseweg x - - - - -
de geer x x x x x -
Nijmegen Kelfkenbos x x x x x -
Marienburg x x x x x -
Rotterdam Groothandelsgebouw x - x x x -
Schouwburgplein x x x x x -
Weena x x x x x -
Plaza x x x x x -
Lijnbaan x x x x x -
Westblaak x x x x x -
Bijenkorf x x x x x -
WTC & Ja&D x x x x x -
Beursplein x x x x x -
Tilburg Koningsplein x x x x x -
Louis bouwmeesterplein x x x x x -
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark x x x x x -
Kruisstraat x x x x x -
PaardenJaeld x x x x x -
Galgenwaard x x x x x -
Grifthoek - - x x x -
La Jaie x x x x x -
Springweg x x x x x -
Zaanstad Rozenhof x x x x x x
Hermitage x x x x x x Een kon geen briefgeld aannemen, er was nog wel een andere waar briefgeld in kon.
Zoetermeer Amsterdamsestraat x x x x x -
Luxemburglaan x x x x x -

Bereikbaarheid

Winkels en winkelcentra moeten goed bereikbaar zijn voor consumenten. In de Nationale Parkeertest 2014 is de bereikbaarheid van parkeergarages weer getest op de doorstroming in de stad, de parkeerroutering en de tijdigheid waarop informatie over de beschikbaarheid van parkeerplekken wordt verstrekt. Vooral in de grote gemeenten, zoals Den Haag, Utrecht en Amsterdam, blijkt dat de doorstroming in de stad redelijk slecht tot slecht is. Ook de doorstroming van het verkeer in Tilburg is op het moment van testen wederom onvoldoende.

Routering draagt bij aan aantrekkelijke winkelgebieden

Vanaf de snelweg al moet de consument door een goed verwijssysteem een parkeerplek in het centrum van de stad kunnen vinden. In de stad moeten digitale informatieborden inzichtelijk maken hoeveel parkeerplaatsen op welke parkeerlocatie nog beschikbaar zijn. Dat komt de verkeersdoorstroming ten goede. De kwaliteit van de routering naar parkeerplaatsen in de geteste steden verschilt. Bij meer dan 30% van de parkeergarages is de routering goed tot zeer goed én wordt de consument goed geïnformeerd over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de parkeergarages. In steden als Almere, Utrecht, Den Haag, Assen en Eindhoven is de routering in de stad niet op orde, de score is redelijk slecht tot slecht. Het verbeteren van de routering en informeren over beschikbare parkeerplaatsen is een grote kans voor gemeenten om hun winkelgebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Investeren in bereikbaarheid

Het is belangrijk dat gemeenten investeren in de bereikbaarheid van winkelcentra, parkeren en de binnenstad. Het geld dat gemeenten verdienen met parkeren moet daaraan besteed worden en niet verdwijnen in de algemene middelen. Driekwart van de onderzochte gemeenten heeft de routering van parkeergarages niet goed op orde. Dit is een schokkend aantal, temeer daar veel winkelgebieden worstelen met aan laag bezoekersaantal. Gemeenten worden opgeroepen hun gemeenteraden actief te informeren over ontwikkelingen in bereikbaarheid en routering van bezoekers van winkelgebieden.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Bereikbaarheid
Doorstroming stad* Routering stad* vrij/vol aangegeven Aantal plaatsen aangegeven
Almere Krakelinggarage 4 3 Nee Ja
Hospitaalgarage 4 4 Ja Nee
Alphen aan de Rijn Castellum 4 4 Ja Nee
Amersfoort Soeverein 4 4 Ja Ja
Koestraat 4 4 Ja Ja
Amsterdam The Bank 4 5 Nee Nee
Stadhuis muziektheater 4 4 Ja Nee
Waterlooplein 4 4 Ja Nee
Markenhoven 4 4 Ja Nee
Oosterdok 4 3 Nee Nee
Centre 3 2 Nee Nee
Dam/Bijenkorf 1 3 Ja Nee
De Kolk 3 4 Ja Nee
Apeldoorn Oranjerie 4 5 Nee Ja
Marktplein 4 5 Nee Nee
Arnhem Langstraat 5 5 nee Ja
Musis 5 5 Nee Ja
Assen Torenlaan 4 3 Ja Nee
Triade 4 4 Ja Nee
Breda De Barones 4 3 Ja Nee
Chasséparking 4 4 Nee Nee
Delft Marktgarage 4 4 Ja Ja
Den Bosch St. Josephstraat 3 4 Ja Ja
Wolvenhoek 3 4 Ja Ja
Den Haag Plein 4 4 Ja Nee
Bijenkorf 4 4 Ja Ja
Markthof 4 3 Nee Nee
City Parking 4 4 Ja Ja
Grote Markt 3 4 Ja Ja
Muzenplein 2 4 Ja Ja
Spui/Centrum 3 4 Ja Nee
Stadhuis/Centrum 3 4 Ja Nee
Turfmarkt 3 4 Ja Nee
Noordeinde 4 4 Ja Ja
Dordrecht Veemarkt 5 5 Ja Nee
Visstraat 5 4 Nee Ja
Eindhoven Heuvel Galerie 4 5 Ja Nee
Kennedyplein 4 5 Nee Ja
Enschede Van Heek 5 5 Nee Ja
Irene 5 5 Nee Ja
Gorkum Gorinchem 4 2 Ja Nee
Gouda Nieuwe markt 3 2 Ja Nee
Groningen Centrum 3 4 Ja Nee
Westerhaven 3 4 Ja Nee
Haarlem Kamp 4 3 Ja Nee
Houtplein 4 1 Ja Nee
Raaks 4 3 Ja Ja
Hoofddorp Vier meren 5 4 Ja Nee
Centrumgarage 5 4 Ja Nee
Leeuwarden Zaailand 2 5 Ja Nee
Klanderij 2 5 Ja Nee
Hoeksterend 4 3 Ja Nee
Maastricht Plein 1992 4 5 Ja Ja
Vrijthof 4 5 Ja ja
Middelburg kousteenseweg 5 4 Ja Nee
de geer 5 4 Ja Nee
Nijmegen Kelfkenbos 3 5 Nee ja
Marienburg 3 4 Nee ja
Rotterdam Groothandelsgebouw 4 4 Nee Nee
Schouwburgplein 2 2 Ja Nee
Weena 4 4 Nee Ja
Plaza 4 4 Ja Ja
Lijnbaan 4 4 Nee Nee
Westblaak 4 4 Ja Nee
Bijenkorf 4 4 Ja Nee
WTC & V&D 4 4 Nee Ja
Beursplein 4 4 Ja Ja
Tilburg Koningsplein 3 2 Ja Ja
Louis bouwmeesterplein 2 4 Ja Ja
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark 4 4 Nee Nee
Kruisstraat 3 3 Ja Ja
Paardenveld 3 4 Ja Ja
Galgenwaard 4 3 Ja Nee
Grifthoek 3 3 Ja Ja
La Vie 3 4 Ja Ja
Springweg 2 4 Ja Nee
Zaanstad Rozenhof 5 2 Ja Nee
Hermitage 5 2 Nee Nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat 2 3 Ja Nee
Luxemburglaan 2 3 Ja Nee

Veiligheid

Het is belangrijk dat bezoekers zich in de parkeergarage ook prettig en veilig voelen. Consumenten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat hun auto veilig is als ze parkeren in een parkeergarage. Een nette parkeergarage draagt ook bij aan dat veiligheidsgevoel.

De parkeergarages zijn allemaal getest op verlichting, de aanwezigheid van (personeel in) een kantoor en op de aanwezigheid van beveiligingscamera’s, onder andere bij de betaalautomaten. De verlichting in de parkeergarages is over het algemeen voldoende. Slechts in drie parkeergarages was de verlichting slecht tot zeer slecht.

De aanwezigheid van een bemand kantoor draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de klantvriendelijkheid van een garage. Bij 16% van de garages is geen (bemand) kantoor aanwezig. Van de garages waar wel een kantoor aanwezig is, is bij meer dan 30% het kantoor onduidelijk aangegeven. Hier ligt een grote opgave voor garagebeheerders.

In vrijwel alle parkeergarages zijn camera's aanwezig bij de voetgangersuitgang en bij de betaalautomaat. De aanwezigheid van camera’s in de gehele parkeergarage vergroot het veiligheidsgevoel van de bezoeker.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Veiligheid
Verlichting Algemeen* Verlichting betaalautomaten* Kantoor Kantoor duidelijk aangegeven* Camera voetgangersuitgang Camera betaalautomaat Overige camera's Bijzonderheden
Almere Krakelinggarage 3 3 Nee - Ja Ja Op sommige paden zie je af en toe een camera.
Hospitaalgarage 5 5 Nee - Ja Ja Niet gezien
Aphen aan de Rijn onbekend 3 4 Ja 1 Ja Ja Nee
Amersfoort Soeverein 4 3 Ja 4 Ja Ja Ja, er hangen camera's door de garage heen
Koestraat 3 4 Ja 1 Ja Ja Ja, er hangen camera's door de garage heen
Amsterdam The bank 4 5 Ja 4 Ja Ja Overal
Stadhuis Muziektheater 5 5 Ja 2 Nee Ja Overal
Waterlooplein 4 5 Ja 4 Ja Ja Sommige paden, niet overal in de garage
Markenhoven 4 5 Ja 3 Ja Ja Verschillende plaatsen in de garage
Oosterdok centrum 3 5 Ja 1 Ja Ja Nee
Centre 4 5 Ja 5 Nee Ja Niveau -1 wel, op -2 niet gezien
Dam/Bijenkorf 5 5 Ja 4 Nee Ja Op het dak
De Kolk 4 5 Ja 4 Ja Ja In/uitgang auto's
Apeldoorn Oranjerie 3 4 Ja en bemand 5 Ja Ja Niet gezien
Marktplein 4 5 Ja en bemand 5 Ja Ja Ja, in de straten/paden
Arnhem Langstraat 5 5 Ja en bemand 5 Ja Nee Nee
Musis 4 5 Ja en bemand 5 Ja Ja Ja, op de hoeken van de paden
Assen Torenlaan 4 4 Ja 3 Nee Ja In/uitgang auto's
Triade 5 4 Nee - Nee Ja In/uitgang auto's
Breda De Barones 3 5 Ja en bemand 5 Ja Ja Ja, alle paden hangt er minimaal 1
Chasséparking 5 5 Ja en bemand 5 Ja Ja Ja bij inrijden en bij een aantal paden
Delft Marktgarage 4 4 Ja 2 Ja Ja Ja, er hangen camera's door de garage heen. En bij alle in- en uitgangen voor de auto's.
Den Bosch St. Josephstraat 3 4 Ja, niet bemand 4 Ja Ja Ja, in de gangen en bij de trappen
Wolvenhoek 4 5 Nee - Ja Ja Ja, Per pad
Den Haag Plein 5 5 Ja 4 Ja Ja
Bijenkorf 4 4 Nee - Nee Ja Verschillende hoeken
Markthof 4 4 Nee - Nee Ja Niet gezien
City Parking 5 5 Ja 5 Ja Ja
Grote Markt 5 5 Ja 4 Ja Ja Bij het in/uitrijden
Muzenplein 5 5 Ja 4 Ja Ja Bij het in/uitrijden
Spui/Centrum 4 5 Ja 3 Ja Ja Bij het in/uitrijden en sommige rijpaden
Stadhuis/Centrum 4 5 Ja 4 Ja Ja Bij het in/uitrijden en de rijpaden
Turfmarkt 3 4 Ja 3 Ja Nee In/uitgang auto's
Dordrecht Veemarkt 4 4 Ja 4 Nee Ja Bij de 'grote' paden
Visstraat 5 5 Ja en bemand 2 Ja Ja Eerste verdieping een aantal
Eindhoven Heuvel Galerie 4 5 Ja 5 Ja Ja Op een aantal paden
Kennedyplein 3 5 Ja, niet bemand 5 Ja Ja Ja op sommige paden.
Enschede Van Heek 4 5 Ja, niet bemand 5 Nee Ja Niet gezien
Irene 5 5 Ja en bemand 5 Ja Ja Ja bij paden op de eerste verdieping en bij elke uitgang van een verdieping
Gorinchem Kweeklust 3 3 Nee - Ja Ja Ja, bij de centrale ingang
Gouda Nieuwe markt 4 4 Ja 2 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Groningen Centrum 4 4 Ja 3 Nee Ja Overal waar auto's komen
Westerhaven 4 3 Ja 1 Nee Ja Garage zelf
Haarlem Kamp 3 5 Nee - Ja Ja Niet gezien
Houtplein 4 4 Nee - Ja Ja Ja, door de garage heen
Raaks 4 4 Nee - Ja Ja Ja, bij binnenkomst
Hoofddorp 5 5 Ja 2 Nee Ja Ja, bij de paden ook
Centrumgarage 5 4 Ja 4 Ja Ja Ja, in/uitgang auto's, bij de liften
Leeuwarden Zaailand 5 5 Ja 5 Ja Ja Ja, overal
Klanderij 4 5 Ja 4 Ja Ja Ja, in de garage
Hoeksterend 5 4 Ja 4 Nee Nee Ja, in de garage zelf op meerdere plekken
Maastricht Plein 1992 4 4 Ja 3 Ja Ja
Vrijthof 4 4 Ja 3 Ja Ja
Middelburg kousteenseweg 4 5 Ja, bemand 4 Nee Ja Elke straat
de geer 4 5 Ja 5 Ja Ja Ja bij de ingang en bij elke pad
Nijmegen Kelfkenbos 4 5 Ja en bemand 4 Ja Ja Niet gezien
Marienburg 5 5 Ja en bemand 4 Ja Ja Ja op sommige paden.
Rotterdam Groothandelsgebouw 4 4 Ja 1 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Schouwburgplein 4 4 Ja 3 Ja Ja Ja, door de garage heen
Weena 4 4 Ja 1 Ja Ja Ja, elke in en uitgang en elke deur naar het trappenhuis.
Plaza 3 4 Ja 1 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Lijnbaan 1 4 Ja 2 Ja Ja Ja, door de garage heen
Westblaak 4 4 Ja 2 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Bijenkorf 4 5 Ja 1 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
WTC & V&D 3 4 Nee - Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Beursplein 3 3 Ja 1 Ja Ja Ja, in-/uitgangen
Tilburg Koningsplein 4 4 Ja 1 Ja Ja Ja, door de garage heen
Louis bouwmeesterplein 4 4 Ja 4 Ja Ja Ja, nooduitgang en door de garage heen
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark 4 4 Ja 2 Ja Ja Ja, door de garage heen
Kruisstraat 3 4 Ja 2 Ja Ja Niet gezien
Paardenveld 4 3 Ja 1 Ja Ja Niet gezien
Galgenwaard 4 4 Ja 4 Ja Ja Niet gezien
Grifthoek 4 4 Ja 2 Ja Ja Niet gezien
La Vie 2 4 Ja 1 Ja Ja Niet gezien
Springweg 3 4 Ja Ja Ja Niet gezien
Zaanstad Rozenhof 3 3 Ja 4 Nee Ja Niet gezien
Hermitage 5 5 Ja 5 Ja Ja Ja, bij binnenkomst
Zoetermeer Amsterdamsestraat 4 4 Nee - Ja Ja Ja, door de garage heen
Luxemburglaan 2 4 Nee - Ja Ja Ja, door de garage heen

Voorzieningen

Naast de veiligheid van een parkeergarage is ook een goed voorzieningenniveau relevant. De parkeergarage is het visitekaartje van een winkelcentrum. Het is vaak het eerste en laatste wat een consument ziet als hij of zij een dagje gaat winkelen. Onder het voorzieningenniveau wordt verstaan dat de parkeergarage netjes wordt onderhouden, dat er goed schoongemaakt wordt en dat er ruime parkeerplekken zijn om te parkeren. Voor de toegankelijkheid van winkelgebieden is het belangrijk dat er voldoende invalideplekken aanwezig zijn in de parkeergarages.

Onderhoud kan hier en daar beter

De 80 parkeergarages zijn getest op de aanwezigheid van zwerfafval, geur en de mate waarin de trap en/of lift schoon is. In enkele parkeergarages wordt het zwerfafval onvoldoende opgeruimd, dit zijn de garage aan de Visstraat in Dordrecht en de Rozenhofgarage in Utrecht. Hierdoor ontstaat een rommelige indruk. In twee garages wordt het zwerfafval niet voldoende opgeruimd én ruikt het zeker niet fris. Dit zijn de Plazagarage in Rotterdam en de La Vie garage in Utrecht. De geur van uitlaatgassen, sigarettenrook en urine komt helaas voor. In de parkeergarages Langstraat in Arnhem en de Bijenkorfgarage in Den Haag wordt de hoogst mogelijke score behaald door afwezigheid van zwerfafval, een frisse geur en indien van toepassing de reinheid van het trappenhuis en/of de lift. Op al deze aspecten wordt 'zeer goed' gescoord. Meerdere garages scoorden op twee aspecten 'zeer goed'. Dit zijn onder andere de garages Centre en De Kolk in Amsterdam, de Oranjerie in Apeldoorn en de Irenegarage in Enschede.

Bewegwijzering naar het winkelgebied

De voetgangersuitgang moet makkelijk te vinden zijn in een parkeergarage. Een bijkomend pluspunt is als daarbij aangegeven wordt waar het centrum en/of het winkelgebied zich bevindt. Het is positief dat in 94% van de parkeergarages de voetgangersuitgang meer dan voldoende duidelijk is aangegeven. Helaas wordt het winkelcentrum in 13% van de gevallen 'slecht' tot 'zeer slecht' aangegeven in de parkeergarages. Bezoekers van parkeergarages willen graag weten welke kant het centrum op is, bijvoorbeeld om te winkelen. Op het punt van doorverwijzing naar winkelgebieden en/of het centrum zouden parkeergarages nog nadrukkelijker als het visitekaartje van winkelgebieden kunnen functioneren. Bij deze verwijzing in de parkeergarage moet gedacht worden vanuit de belevingswereld van de consument, die in sommige gevallen onbekend is met de garage en het winkelgebied.

Toegankelijkheid

Voor de mobiliteit van invaliden en toegankelijkheid van winkelgebieden is het belangrijk dat er parkeerplekken speciaal voor invaliden zijn gereserveerd. Van de 80 onderzochte garages heeft 14% van de parkeergarages geen speciale parkeerplekken voor invaliden. Meer parkeergarages zouden specifieke parkeerplekken voor invaliden kunnen reserveren. In de onderzochte parkeergarages is voor elke 97 reguliere parkeerplekken één invalideplek aanwezig. In 60% van de onderzochte parkeergarages worden de parkeerplekken qua ruimte goed tot zeer goed beoordeeld. In 8% van de gevallen zijn de parkeerplekken onvoldoende ruim om gemakkelijk te kunnen parkeren.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Zwerfvuil en geur
Zwerfvuil* Geur* Trappenhuis en lift schoon* Voetgangersuitgang* Aangeven centrum/ winkelgebied* Invalide parkeer plekken Bescherming aan palen Ruimte*
Almere Krakelinggarage 5 4 4 5 5 Ja Nee 4
Hospitaalgarage 4 5 4 5 5 Ja Nee 4
Alphen aan de Rijn Castellum 4 4 4 3 4 Ja Nee 4
Amersfoort Soeverein 5 2 4 4 4 Ja Ja 4
Koestraat 2 3 4 4 4 Ja Nee 3
Amsterdam The Bank 4 4 4 5 5 Nee Ja 2
Stadhuis Muziektheater 4 4 4 4 5 Ja Nee 4
Waterlooplein 4 3 4 5 5 Ja Ja 5
Markenhoven 4 4 4 3 3 Ja Nee 3
Oosterdok centrum 5 4 4 4 4 Ja Nee 4
Centre 4 5 5 5 5 Ja Nee 3
Dam/Bijenkorf 4 4 4 5 5 Ja Nee 4
De Kolk 5 4 5 5 5 Ja Nee 3
Apeldoorn Oranjerie 5 4 5 5 4 Ja Nee 4
Marktplein 4 4 4 5 5 Ja Nee 4
Arnhem Langstraat 5 5 5 5 1 Ja Nee 3
Musis 5 4 3 5 5 Ja Nee 3
Assen Torenlaan 4 4 4 2 4 Ja Nee 4
Triade 4 4 3 5 3 Ja Nee 3
Breda De Barones 5 4 4 5 5 ja Nee 5
Chasséparking 5 4 5 5 5 Ja Nee 4
Delft Parkgarage 5 4 4 4 4 Ja Nee 4
Den Bosch St.Josephstraat 4 3 4 5 3 Ja Nee 4
Wolvenhoek 5 4 4 5 3 Ja Nee 3
Den Haag Plein 4 5 5 5 5 Ja Nee 3
Bijenkorf 5 5 - 5 5 Nee Nee 4
Markthof 4 4 3 4 5 Ja Nee 1
City Parking 4 4 4 4 5 Ja Nee 5
Grote Markt 4 4 5 5 5 Nee Nee 4
Muzenplein 5 4 5 3 4 Ja Nee 5
Spui/Centrum 5 2 3 4 3 Ja Nee 3
Stadhuis/Centrum 5 4 5 3 5 Ja Nee 3
Turfmarkt 4 4 4 4 5 Nee Nee 2
Noordeinde 5 4 4 4 5 Nee Nee 3
Dordrecht Veemarkt 4 4 4 5 1 Ja Nee 5
Visstraat 1 5 3 5 4 Nee Nee 3
Eindhoven Heuvel Galerie 5 4 4 5 5 Ja Nee 4
Kennedyplein 5 4 5 5 1 Ja Nee 4
Enschede Van Heek 5 4 4 5 4 Ja Nee 4
Irene 5 5 4 5 4 Ja Nee 4
Gorinchem Kweeklust 3 3 3 4 1 Ja Nee 4
Gouda Nieuwe markt 4 5 5 4 4 Ja Nee 4
Groningen Centrum 3 3 3 4 4 Ja Nee 2
Westerhaven 4 4 4 4 5 Ja Nee 3
Haarlem Kamp 3 4 4 5 5 Ja Nee 3
Houtplein 4 4 5 5 5 Ja Nee 3
Raaks 3 3 3 5 5 Ja Nee 3
Hoofddorp Vier meren 5 3 5 5 4 Ja Nee 3
Centrumgarage 5 4 5 5 3 Ja Nee 2
Leeuwarden Zaailand 5 4 5 5 5 Ja Nee 5
Klanderij 4 3 5 5 5 Ja Nee 3
Hoeksterend 5 4 5 4 3 Ja Nee 3
Maastricht Plein 1992 5 4 5 4 4 Ja Nee 4
Vrijthof 5 4 4 4 4 Ja Nee 5
Middelburg kousteenseweg 3 4 4 5 5 Ja Nee 5
de geer 3 4 4 5 5 Ja Nee 4
Nijmegen Kelfkenbos 5 4 5 5 3 Ja Nee 4
Marienburg 4 5 3 5 1 Ja Nee 3
Rotterdam Groothandelsgebouw 5 4 4 4 2 Nee Nee 4
Schouwburgplein 3 4 4 4 4 Ja Nee 4
Weena 4 4 3 4 1 Ja Nee 4
Plaza 2 3 4 5 5 Ja Nee 4
Lijnbaan 3 3 4 4 4 Ja Nee 4
Westblaak 4 3 4 4 1 Ja Nee 3
Bijenkorf 4 4 4 4 2 Ja Nee 4
WTC & V&D 3 4 4 4 5 Nee Nee 2
Beursplein 4 3 4 4 4 Ja Nee 4
Tilburg Koningsplein 5 4 5 4 4 Ja Nee 4
Louisbouwmeesterplein 4 4 4 4 4 Ja Nee 4
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark 4 4 4 4 5 Ja Nee 4
Kruisstraat 3 3 3 4 3 Ja Nee 4
Paardenveld 5 4 4 4 1 Ja Nee 4
Galgenwaard 5 5 4` 4 1 Nee Nee 2
Grifthoek 4 4 2 4 3 Ja Nee 4
La Vie 2 2 4 4 4 Ja Nee 3
Springweg 3 4 4 4 4 Nee Nee 4
Zaanstad Rozenhof 2 4 2 5 4 Nee Nee 2
Hermitage 4 4 5 5 5 Ja Nee 4
Zoetermeer Amsterdamsestraat 4 4 3 4 4 Ja Nee 2
Luxemburglaan 3 4 3 4 4 Ja Nee 2
Bijzonderheden Algemene indruk Bijzonderheden, wat valt op?
Almere Krakelinggarage Donker maar schoon. Toegankelijkheid is wat lastiger, omdat de lift kapot is. Je kan niet pinnen, hier en daar lekkage.
Hospitaalgarage Goed verlicht, Toegankelijkheid is goed via de trap en de lift Als je hebt gewinkeld kan je boven in de winkelstraat al chippen om je parkeerkaart te betalen. Verlichting is top.
Alphen aan de Rijn onbekend Schone garage, maar doordat er een soort gaas als plafond diende leek het er vrij donker. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Amersfoort Soeverein Erg schone, fijne garage. Veel invalideplekken en er is een platte roltrap wat betekent dat minder valide mensen de garage goed kunnen bereiken. Er is een platte roltrap.
Koestraat Vrij smoezelige garage met vieze plekken op de muur. Zijkanten van de garage zijn matig verlicht waardoor er donkere hoeken zijn. Trappenhuis is wel erg schoon.
Amsterdam The Bank Stadsgarage, klein De parkeerplekken zijn zo ingedeeld, dat je dubbel geparkeerd staat, en dat de eerste dus niet weg kan. Plekken hebben nummers. Er draait muziek.
Stadhuis Muziektheater Groot, niks speciaals Goed beschermd om binnen of buiten te komen.
Waterlooplein Vooral erg ruim! XXL plekken. Er zijn fietsenstallingen.
Markenhoven Normaal, duur Niet overal een lift. Moeilijk met een rolstoel of een kinderwagen.
Oosterdok centrum Heel erg groot! Het is groot, maar er zijn geen invalideplekken of elektrische oplaadpunten.
Centre Het level -1 heeft ruimere parkeervakken dan -2, want bij -1 zijn de parkeervakken schuin. Heel erg moeilijk om te vinden!
Dam/Bijenkorf Groot, veel verdiepingen. Het is krap als je langs elkaar moet. Hier is het twee richtingsverkeer, ipv één.
De Kolk Duur! Wel netjes. Er zijn plaatsen voor kleine auto's, of 45 km p/u auto's.
Apeldoorn Oranjerie
Marktplein
Arnhem Langstraat Kleine garage, wel veel plekken dit uit zich ook in de ruimte.Er is een baan per verdieping naar de lift. Weinig camera's, geen invalideplekken, alleen met pin en creditcard, voor de rest schoon en fris
Musis Het is geen bijzondere garage. Sluit direct aan bij de winkels. Door de koude buitenlucht een frisse geur. Grauwe sfeer door de tl-lampen.
Assen Torenlaan Duidelijk, ruimte, fijn Er waren parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen.
Triade Genoeg plaatsen, gewoon. Hoe zou je vanuit de garage bij het kantoor moeten komen?
Breda De Barones Toegankelijk trap en lift zijn aanwezig. Voor de rest een prima garage Leuke etalages in de trappenhuizen. Liften buiten gebruik nadat de supermarkt zal sluiten.
Chasséparking Prima parkeergarage, toegankelijk en een muziekje Door de blauwe grond veel zwarte vegen, maakt de garage wat grauwer.
Delft Marktgarage Hele mooie, nieuw ogende, garage. Er zijn ruime plekken en er is geen vuiltje te bekennen. Er zijn 3 gezinsplaatsten en meerde parkeerplaatsen met een liftsysteem waardoor er twee auto's boven elkaar geparkeerd kunnen worden.
Den Bosch St.Josephstraat Erg grauw en alles dicht op elkaar. Niet echt toegankelijk voor mensen met een buggy of rolstoel. Er is alleen een trap Doordat er geen lift is, moeten mensen over de afritten naar beneden.
Wolvenhoek Het was heel erg druk, de trap en de lift waren erg klein. Er is weinig info gegeven, alleen als je binnen rijdt.
Den Haag Plein Licht en schoon Kleine vakken.
Bijenkorf Netjes voor een parkeerplaats Het is een buitengarage
Markthof Heel smalle plekken, krappe bochten Geen officiële geprinte borden met prijzen, maar handgeschreven
City Parking Lekker ruim en licht Plaatsen voor motoren
Grote Markt Alles duidelijk aangegeven binnen de garage Veel uitgangen
Muzenplein Schoon, ruim Plaatsen voor motoren
Spui/Centrum Onoverzichtelijk Het trappenhuis en waar je moest betalen stonk heel erg
Stadhuis/Centrum Onoverzichtelijk Parkeerplekken voor fileparkeren
Turfmarkt Krap, een beetje oud Er was te weinig wisselgeld in de automaten
Noordeinde Klein en verzorgd De borden voor de uitgang voor de auto zijn onduidelijk
Dordrecht Veemarkt Een prima parkeergarage, toegankelijk voor minder validen Geen kantoortje, natte plekken, weinig tot geen camera's te zien
Visstraat Heel veel rotzooi vergeleken met andere garages. Voor minder validen is er wel een lift en een trap Veel zwerfvuil, weinig camera's. Lift stinkt, een smerige garage.
Eindhoven Heuvel Galerie Moderne garage, er zijn kleinere plekken voor kleinere auto's, Er is een baan voor minder-validen Ruim opgezet,modern, veel snufjes, wel heel groot overzicht snel kwijt.
Kennedyplein Leuke sfeer door de oranje bekleding. Er is een hellingsbaan voor minder-validen en trap en lift aanwezig Laadplek voor elektrische auto's. Donker.
Enschede Van Heek Grote parkeergarage, straten donker door de manier waarop ze de lampen hebben opgehangen. Toegankelijk door trap en lift Je kan niet pinnen
Irene Schone garage ruikt fris, elke verdieping heeft een andere kleur, zo kan je makkelijk onthouden waar je staat. Toegankelijk
Gorinchem Kweeklust Parkeergarage oogt wat oud, er is een soort brandtrap om op de verschillende etages te komen. Wel vrij ruime plaatsen Er is geen lift. Wel zijn de invalideplekken toegankelijk.
Gouda Nieuwe markt Parkeergarage was erg moelijk te vinden. Verder was de garage erg schoon en rook het fris.
Groningen Centrum Druk, kleine bochten
Westerhaven Groot, doolhof om weg te komen
Haarlem Kamp
Houtplein Schoon, fijn, veilig
Raaks Open, vrolijk door tekeningen, simpel
Hoofddorp Vier meren Nieuw, groot. Weinig parkeerplekken voor minder-validen. Handig dat er grote vlakken zijn waar scooters en motoren kunnen parkeren.
Centrumgarage Goede staat, schoon Meer oplaadpunten voor elektrische auto's dan parkeerplekken voor minder-validen. Er is muziek.
Leeuwarden Zaailand Mooi, nieuw, ruim! Bij de trappen staat aangegeven bij welke winkels je uitkomst.
Klanderij Druk, vol Verder uit het centrum, maar wel druk.
Hoeksterend Netjes Lijkts alsof je het water inrijdt, garage gaat niveau lager dan het kanaal.
Maastricht Plein 1992 Schone garage met veel extra faciliteiten, zoals een oplaadpunt voor elektrische auto's Je kan de garage alleen betreden met het kaartje die je krijgt als je parkeert.
Vrijthof Schone garage die goed verlicht was. Ook hier veel extra faciliteiten
Middelburg Kousteenseweg Leuke kleurtjes+ schilderingen op de muur . Dit geeft een toegankelijk effect. Bij binnenkomst heb je 2 invalide plekken op andere etages geen.
De Geer Kleine garage, goede toegankelijkheid
Nijmegen Kelkenbos Keurige garage Boven de plekken staat een soort stoplicht die aangeeft bij groen dat de plek vrij is en bij rood dat de plek bezet is. Ruime plekken. Eerste verdieping ruikt beter hoe meer je naar beneden gaat hoe meer uitlaatgassen je ruikt. En muziek!
Marienburg Trappenhuis was onprettig. Een gemiddelde garage Goede verlichting, Kleine plekken en op- en afritten.
Rotterdam Groothandelsgebouw Schone garage. Uitgangen makkelijk te vinden door middel van de verschillende kleuren van palen. Ruime plekken. Geen invalideparkeerplekken.
Schouwburgplein Prettige garage. Echter, door verbouwingen was deze garage erg slecht te vinden en was dit ook niet goed aangegeven. Ook is een van de twee ingangen van de garage gesloten. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Weena Mooie, schone garage met een handige spiraal om van verdieping naar verdieping te komen met de auto. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden. De verlichting gaat in de garage pas aan als er beweging wordt gedetecteerd. Wanneer de lichten dan eenmaal aan staan is de gehele garage goed verlicht.
Plaza Garage is vrij donker. Veel vuil en het ruikt naar urine. Wel goede bewegwijzering in de garage.
Lijnbaan Op 2 verdiepingen was er geen licht. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden. Op sommige etages was het licht compleet uitgeschakeld waardoor het erg donker was in de garage.
Westblaak Grote garage, erg opgeruimd. Er zijn verschillende 'buitenplaatsen' waar de auto ook geparkeerd kan worden. Veel 'gereserveerde' parkeerplekken.
Bijenkorf Schone garage met ruime plekken, geen zwerfvuil. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
WTC & V&D Vrij donkere garage met erg krappe plekken. Bij deze garage komt het verkeer van boven en het verkeer van beneden naast elkaar uit op de zelfde laan. Goed oppassen dus, anders is een botsing makkelijk gemaakt.
Beursplein De parkeergarage is een beetje onoverzichtelijk. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Tilburg Koningsplein De bereikbaarheid van de garage was niet zo goed, wel is deze mooi schoon en goed verlicht.
Louis bouwmeesterplein Naam van de garage is Schouwburg. Garage heeft buiten een parkeerplaats die onder de garage valt. Erg schoon. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne / Moreelsepark Mooie schone garage die goed verlicht is. In Utrecht wordt er aan de weg gewerkt om en nabij het station. Vandaar dat de doorstroming van alle garages die daar in de buurt liggen niet goed zullen scoren. Verder was er de mogelijk om elektrische auto's op te laden.
Kruisstraat Erg kleine garage waardoor hij een beetje benauwd overkwam. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Paardenveld Erg schone garage, geen vuiltje gezien. Er staan twee betaalautomaten buiten. Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Galgenwaard Erg grote garage met 2 gescheiden gebieden voor het stadion en voor het kantoordeel. Verder was er net schoongemaakt dus was er geen vuiltje te bekennen en hing er een frisse geur. Wel was het er erg krap Mogelijkheid om elektrische auto op te laden.
Grifthoek Schone parkeerplaats, goed verlicht. Kan er niet betalen met contanten. In het trappenhuis stonk het enorm naar sigaratten.
La Vie Vieze parkeergarage die ook erg stinkt naar urine. Ook zijn het vrij krappe plekken.
Springweg In de garage bevindt zich bijna geen zwerfvuil, maar er lag overal kauwgom op de grond. Verder zijn er wel veel lampen maar is het er toch vrij donker. Geen invalideparkeerplekken.
Zaanstad Rozenhof Koud, open ruimte, viezig en wat ouder
Hermitage Schoon en netjes
Zoetermeer Amsterdamsestraat Vrij krappe parkeerplaatsen maar wel schoon. Eerste drie uur gratis. Voor zowel Amsterdamsestraat als Luxemburglaan is er extern een infopunt voor de garages. Dit vervangt de kantoortjes.
Luxemburglaan Erg donkere garage met krappe plaatsen. Ook is het er niet erg schoon. Eerste drie uur gratis parkeren. Erg slechte doorstroming, veel verkeerslichten.

P&R

Aan de rand van veel steden zijn Park & Ride (P&R) faciliteiten te vinden. Het is een alternatief voor parkeergarages in de buurt van winkelcentra. Hier kunnen consumenten gratis of tegen een gereduceerd tarief de auto parkeren. Vervolgens kan met het openbaar vervoer of een shuttleservice naar de binnenstad gereisd worden. In sommige gevallen verstrekt de parkeergarage gratis openbaar vervoersbewijzen.

P&R faciliteiten zijn een goede aanvulling voor de bereikbaarheid van een stad. De onderzochte parkeergarages zijn gevestigd in 28 steden. Van de 28 steden heeft bijna de helft een P&R faciliteit of een Transferium. Bij de meeste steden kan gebruik worden gemaakt van de normale dienstregeling of een shuttleservice naar het centrum. Dit vervoer naar de binnenstad vindt op regelmatige basis plaats, in ieder geval vier keer per uur.

Stad Transferium / P&R Tarief Hoe vaak shuttle / ov
Almere Transferium gratis Normale dienstregeling
Alphen aan de Rijn nee
Amersfoort nee
Amsterdam P&R faciliteit € 8,00 retour, max 5 pers. Normale dienstregeling
Apeldoorn nee
Arnhem P&R faciliteit gratis Normale dienstregeling
Assen ja zaterdag gratis regelmatig op zaterdag
Breda Transferium Normale OV tarief Normale dienstregeling
Delft nee
Den Bosch Transferium € 2,00 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Den Haag P&R faciliteit € 4,00, max 4 pers. 5 x per uur
Dordrecht ja gratis Normale dienstregeling
Eindhoven P&R faciliteit € 3,00, € 0,50 per pers. 9 x per uur
Enschede P&R faciliteit € 2,50 retour, max 5 pers.
Gorinchem nee
Gouda nee
Groningen P&R faciliteit € 6,00 retour, max 5 pers. 4 x per uur
Haarlem nee
Hoofddorp nee
Leeuwarden P&R faciliteit € 1,50 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Maastricht 3 x Park en Walk € 6,00 en € 8,00 euro per dag 10 minuten lopen
Middelburg nee 6 x per uur
Nijmegen P&R faciliteit € 2,50 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Rotterdam P&R faciliteit gratis Normale dienstregeling
Tilburg nee
Utrecht ja € 4,50 euro retour Normale dienstregeling
Zaanstad nee
Zoetermeer Transferium gratis Normale diensregeling

Parkeren op straat

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om vorm te geven aan hun parkeerbeleid. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld blauwe zones aanwijzen, om kort parkeren gratis te maken en zo de doorstroom in de binnensteden te stimuleren. Ook kan gedacht worden aan een progressieve tariefopbouw voor parkeren in het centrum. Op deze manier worden korte bezoeken aan winkelgebieden gestimuleerd.

Van 28 gemeenten zijn de parkeertarieven voor parkeren op straat in het centrum onderzocht en de betalingsmogelijkheden geïnventariseerd. Het gemiddelde parkeertarief per uur in het centrum voor parkeren op straat is €2,64. Het hoogste tarief voor parkeren op straat wordt gerekend in het centrum van Amsterdam, namelijk €5,00 per uur. In Hoofddorp staat de auto in het centrum een uur geparkeerd voor €1,23.

Ontwikkeling tarief straatparkeren bestuursperiode 2010-2014

Opvallend is dat gemeenten aan het eind van hun bestuursperiode de tariefstijgingen voor straatparkeren laten afvlakken. Van de 28 gemeenten voeren 16 gemeenten voor 2014 geen tariefstijging door. Dit klinkt mooi, maar over de bestuursperiode van 2010-2014 is de totale stijging van tarieven voor straatparkeren maar liefst 17%. Er is een aantal absolute uitschieters, te weten de gemeente Eindhoven met een stijging van 60%, de gemeente Nijmegen met 47%, de gemeente Zaanstad met 43%. Enkele gemeenten hebben geen tariefstijging voor straatparkeren doorgevoerd in de bestuursperiode 2010-2014, te weten de gemeenten Amsterdam, Hoofddorp en Maastricht.

Straatparkeren en parkeren in parkeergarages vergeleken

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor parkeren op straat in het centrum en parkeren in een parkeergarage bijna gelijk is. Parkeren op straat in het centrum is gemiddeld €2,60 goedkoper dan parkeren in een parkeergarage (gemiddeld €2,73 per uur). In vergelijking tot de tarieven voor parkeren op straat in 2013 zijn de prijzen in 2014 gestegen met gemiddeld 2%. De tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage in dezelfde periode stegen met gemiddeld 5%.

Stad Tarief 2014 per uur Tarief 2013 Tarief 2012 Tarief 2011 Tarief 2010 Gratis parkeren munt brief pin chip creditcard mobiele telefoon overige opmerkingen
Almere € 2,50 € 2,50 € 2,40 € 2,30 € 2,18 nee x x x
Alphen aan de Rijn € 1,90 € 1,90 - - - nee x x
Amersfoort € 2,50 € 2,40 € 2,40 € 2,30 € 2,30 nee x x x
Amsterdam € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 nee x x x x x
Apeldoorn € 2,30 / € 2,93 € 2,25 / € 2,87 €2,22 / €2,83 € 2,16 / € 2,76 € 2,75 nee x x
Arnhem € 2,80 € 2,70 € 2,60 € 2,50 € 2,40 nee x x x
Assen € 2,00 € 1,71 € 1,50 € 1,50 € 1,50 nee x
Breda € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,90 € 1,90 nee x x x
Delft € 2,50 € 2,80 - - - nee x x x
Den Bosch € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,20 nee x x x x
Den Haag € 2,60 € 2,60 € 2,70 € 2,60 € 2,40 nee x x x x x Na 2013 geen contant meer.
Dordrecht € 2,60 € 2,60 € 2,50 € 2,20 € 2,20 nee x x x
Eindhoven € 3,20 € 3,20 € 3,20 € 2,50 € 2,00 nee x x x x Pin incidenteel.
Enschede - € 2,40 € 2,30 € 2,20 € 2,10 nee x x x
Gorinchem € 2,00 € 2,00 - - - nee x
Gouda € 2,90 / € 3,90 € 2,90 / € 3,90 - - - nee x x x
Groningen € 2,50 € 2,30 € 2,20 € 2,20 € 2,00 nee x x x
Haarlem € 3,25 € 2,80 € 2,75 € 2,65 € 2,55 nee x x x
Hoofddorp € 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 nee x x
Leeuwarden € 2,60 € 2,50 € 2,50 € 2,40 € 2,40 nee x x x
Maastricht € 2,60 € 2,60 € 2,60 € 2,60 € 2,60 nee x x
Middelburg € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,80 nee x x
Nijmegen € 2,50 € 2,45 € 2,35 / € 3,35 € 1,75 € 1,70 nee x x x x
Rotterdam € 3,33 € 3,33 € 3,00 € 3,00 € 3,00 nee x x x
Tilburg € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,10 nee x x
Utrecht € 4,41 € 4,34 € 4,26 € 4,18 € 4,10 nee x x x x x
Zaanstad € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 1,75 nee x x x
Zoetermeer € 1,30 € 1,24 € 1,24 € 1,24 € 1,20 nee x x x

Aanbevelingen

Per minuut betalen tegen (hetzelfde of) lager tarief

Parkeren is vaak een melkkoe voor gemeenten. Ook commerciële exploitanten verdienen veel geld aan parkeren. De wens voor een aantrekkelijk en leefbaar winkelgebied zou voor gemeenten een stimulans moeten zijn om de tarieven te beperken en de tijdseenheden kleiner te maken. Helaas zien gemeenten parkeertarieven vaak als handig middel om de algemene middelen aan te vullen. Gemeenten gaan er aan voorbij dat een ‘winkeliersvriendelijk klimaat’ zorgt voor leefbare wijken, dorpen en steden. Het is van groot maatschappelijk belang. Gemeenten zouden moeten concurreren met parkeerbedrijven, door de parkeertarieven te verlagen. Dit is de enige mogelijkheid om de bezettingsgraad van parkeergarages en dus de inkomsten te verhogen.

Detailhandel Nederland vindt dat er landelijke wetgeving moet komen met betrekking tot parkeertarieven. Allereerst moeten er regels komen om betaald parkeren per minuut in te voeren, zodat de consument alleen betaalt voor de tijd die daadwerkelijk geparkeerd wordt. Consumenten betalen voor een uur parkeren gemiddeld 11% te veel. Dit consumentenbelang moet door de wetgever beschermd worden, zoals dit ook met het betalen voor telefoneren, water en benzine is gebeurd. Deze wetgeving zou moeten gelden voor gemeentelijke parkeervoorzieningen en parkeerbedrijven.

Detailhandel Nederland pleit voor een afgesproken macronorm Parkeren voor gemeentelijke parkeerfaciliteiten in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. Met als doel een ongebreidelde stijging van parkeertarieven te voorkomen.

Stop buitenproportioneel gebruik instrument Parkeerbelasting

Parkeerbelasting is een algemene belasting die gevolgen heeft voor een hele specifieke doelgroep. Inwoners, bezoekers en dus ook indirect winkeliers worden belast voor het gebruik van een parkeerfaciliteit. Op zich is het prima om het verkeer te reguleren, maar een stijging van de tarieven van 26% voor parkeergarages en voor straatparkeren een stijging van 17% in één bestuursperiode is niet te verklaren. Door alle verschillende belastingmogelijkheden van gemeenten wordt de (effecten van) belastingdruk bij winkeliers buitenproportioneel. Naast de parkeerbelasting wordt een winkelier ook aangeslagen voor OZB, precario en reclamebelasting, allemaal omdat je een winkel hebt. Detailhandel Nederland stelt voor om onderzoek te doen naar een eerlijker gemeentelijk belastinginstrumentarium voor ondernemers én inwoners. Gemeenten moeten een algemene belasting kunnen heffen, die lagere inningskosten heeft en eerlijker is, voor zowel bedrijfsleven als inwoners.

Investeer parkeeropbrengsten in bestaande winkelgebieden

Detailhandel Nederland roept gemeenten op om de opbrengsten van parkeren te investeren in de verbetering van bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnensteden en winkelgebieden. Nu worden de opbrengsten door gemeenten toegevoegd aan de algemene middelen. Daardoor wordt te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid, onderhoud, toegankelijkheid en optimalisering van bestaande winkelcentra.

Om bezoekers en consumenten naar binnensteden en winkelgebieden te blijven trekken moet de bereikbaarheid verbeteren. De automobilist ziet graag zeer tijdig op borden aangegeven waar parkeergelegenheden zijn én hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn. Door betere informatievoorziening aan bezoeker kan de bereikbaarheid van 70% van de onderzochte winkelgebieden kan redelijk tot zeer sterk worden verbeterd.

Zet parkeren in als het visitekaartje voor leefbare winkelcentra

In een parkeergarage moeten goede verlichting, een bemand kantoor en beveiligingscamera’s aanwezig zijn. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de bezoekers van parkeergarages. Bij alle vormen van parkeren moeten pinbetalingen mogelijk worden gemaakt, voor het gemak van de consument, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt. Een bezoeker parkeert zijn of haar auto graag in een schone en frisse omgeving. Daarvoor is het nodig dat zwerfvuil ontbreekt, er goed schoongemaakt wordt en het er fris ruikt.

Door in een parkeergarage duidelijke bewegwijzering naar een winkelgebied aan te brengen, kan een parkeergarage daadwerkelijk een visitekaartje van het winkelcentra zijn. In 13% van de parkeergarages scoort de verwijzing naar het winkelgebied onvoldoende.

De toegankelijkheid van winkelgebieden is voor consumenten belangrijk. Voor invaliden is een toegankelijk winkelgebied essentieel. Hiervoor is het nodig dat er voldoende goed bereikbare parkeervoorzieningen voor invaliden zijn.

Beste parkeergarage

Voor de Nationale Parkeertest 2014 zijn 80 parkeergarages in 28 steden onderzocht. In deze test staat de beleving van de consument bij het parkeergaragebezoek in de stad centraal. De onderzoekers bezochten de parkeergarages vanuit een consumentenperspectief.

De Beste Parkeergarage van dit jaar is de Centrumgarage in Hoofddorp! Deze parkeergarage scoort op verschillende onderdelen van deze test goed tot zeer goed. Allereerst zijn de tarieven in 2014 niet verhoogd. Het tarief blijft €0,50 per 27 minuten. Dat is relatief gezien laag en dat er geen tariefstijging is doorgevoerd is positief! Hierbij wordt geen absurd grote tijdseenheid voor tariefopbouw gerekend. Ook kan de consument op veel verschillende manieren betalen.

In Hoofddorp was op het moment van testen de doorstroming prima op orde. Tevens is de routering naar de parkeergarage zeer goed. Op het gebied van onderhoud scoort de Centrumgarage op het moment van testen tevens zeer goed,het rook er fris en de ruimten waren schoon.

Uit de tarieven van de Centrumgarage blijkt dat in een middelgrote stad als Hoofddorp fatsoenlijke parkeertarieven gevraagd kunnen worden. Met de tarieven voor parkeren in parkeergarages en straatparkeren is de gemeenten Hoofddorp een voorbeeld voor andere grote steden. Eerder won de Viermerengarage in Hoofddorp al de titel Beste Parkeergarage, dit was in 2010.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Nationale Parkeertest 2014 van Detailhandel Nederland bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Detailhandel Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Detailhandel Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Detailhandel Nederland.

Colofon

Dit is een publicatie van:

Detailhandel Nederland
Postbus 262, 2260 AG
Leidschendam
T: 070 - 320 23 45
info@detailhandel.nl
www.detailhandel.nl

Deze publicatie is, net als de Nationale Parkeertest 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 te downloaden op de website van Detailhandel Nederland onder 'Publicaties'.

Verantwoording

Voor de Nationale Parkeertest 2014 zijn 80 parkeergarages in 28 Nederlandse steden bezocht. Parkeergarages in de twintig grootste gemeenten zijn getest. Deze twintig steden zijn aangevuld met Delft, Gouda, Alphen aan den Rijn, Gorinchem, Assen, Leeuwarden, Maastricht en Middelburg, zodat elke provincie is vertegenwoordigd en de test nationaal dekkend is. In elke van deze steden zijn minimaal twee parkeergarages bezocht. De vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) zijn uitgebreider getest.

In de test is het mobiel betalen in parkeergarages buiten beschouwing gelaten.

Het veldonderzoek is uitgevoerd in december 2013. De onderzoeksresultaten zijn een momentopname. Het onderzoek is opgezet om de consumentenbeleving weer te geven. De onderzoekers zijn op pad gegaan en hebben als een gemiddelde consument de parkeergarages beoordeeld.